Blue-White

Bơm hóa chất Blue-White Industries đã được sử dụng cho công nghiệp xử lý nước trong hơn 60 năm.

Sản phẩm Blue-White nhằm mục đích bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta và hỗ trợ các biện pháp khắc phục, clo và lọc cần thiết cho một hệ sinh thái lành mạnh. Máy bơm và máy đo dòng chảy của chúng tôi làm cho nước sạch hơn và an toàn hơn cho tất cả các khu vực kinh tế và các ứng dụng. Từ các nguồn nước nông thôn đến các khu phố có mật độ cao, Blue-White tiếp tục phát triển máy bơm và máy đo lượng chất lượng từ cơ bản đến phức tạp cho nhiều thách thức ứng dụng đa dạng.

Không có sản phẩm trong phần này